Hidesense

Hide Sensitive Information, eller Hidesense, är en funktion för att dölja känsligt data.

Om Hidesense

För att dölja ditt väsen, sense, i genererad data.

Hide Sensitive Information, eller Hidesense, är en funktion för att dölja känsligt data. I lite bred bemärkelse kan det användas för att dölja ditt väsen, sense, i genererad data. Informationen som ska döljas är konfigurerbart och regelfilerna kan skapas helt utan Internet-koppling, även om webb-lösningen underlättar mycket vid framtagandet av nya regelsamlingar.

Hidesense består av tre spearata komponenter: Hidesense-Core, Hidesense-UI och Hidesense-Web. På denna sida beskriver vi kort hur de olika komponenterna används och hur de hänger ihop.

En videoöversikt på hur produkten, Secorum hidesense för databaser eller textfiler fungerar och vilket behov den löser.

Koden

Tvätta bort personnummer och IP-adresser.

I exemplet från videon till vänster visas ett exempel på hur Hidesense och dess olika delar kan användas för att tvätta bort personnummer och IP-adresser. Hidesense-Web används för att enkelt skapa och verifiera en regelfil från en midre delmängd av känslig data. När regelfilen nått ett önskvärt resultat kan hidesense-UI enkelt utföra filtvätten på en eller flera större filer!

Med Hidesense kan reglerna enkelt ändras eller byggas vidare – Antingen manuellt i filen eller varför inte ladda upp filen till Hidesense-web igen och fortsätt där du avslutade!

Hidesence-core

Inblick i hur vi kodar.

Hidesense-core ingår i alla produkter och innehåller kärnfunktioner för att använda HideSense-sviten. I hidesense-core ingår också en kraftfull kommandoradsversion som underlättar utveckling av script för tvätt av loggar.

Kodning för IT-säkerhet i Java.

HIDESENSE-WEB

Den publika lösningen.

Hidesense-web är en publik lösning som underlättar skapandet av regler för tvättning. Det går också att ladda upp egna loggar och testa dessa med en regel i taget, eller alla regler som är konfigurerade. För att kunna köra själva tvättningen lokalt kan regelfilen exporteras från hidesense-web till hidesense-ui eller hidesense-core. Hidesense-web nås på deras hemsida.

Kodning för IT-säkerhet i Java.

HIDESENSE-UI

Den publika lösningen.

Hidesense-ui är en applikation för att köra regler mot textfiler. Reglerna kan skapas i JSON eller i en propertyfil enligt ett bestämt schema. Enklast är dock att skapa reglerna med hidesense-web. När reglerna körs i hidesense-ui lämnar inte loggfilerna datorn vilket är att föredra ur en säkerhetssynpunkt.

UI för Hidesense.
Kontakta oss